website game may đanh bạc

Quản trị mạng máy tính

 

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ phù hợp với trình độ đào tạo; có kiến thức cần thiết về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản trị mạng máy tính; có phương pháp làm việc khoa học, khả năng tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm; có khả năng tự học để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp, khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ mới và thích ứng môi trường làm việc.

 

 

Tên nghề:  Quản trị mạng máy tính

Mã nghề:   5 4 8 0 2 0 9

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ phù hợp với trình độ đào tạo; có kiến thức cần thiết về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản trị mạng máy tính; có phương pháp làm việc khoa học, khả năng tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm; có khả năng tự học để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp, khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ mới và thích ứng môi trường làm việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức chuyên môn

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, thiết kế, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị hệ thống mạng máy tính;

+ Mô tả được cách bảo mật với lọc gói IP;

+ Nắm được các kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong việc vận hành trang thiết bị mạng máy tính;

+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Về kỹ năng nghề nghiệp

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Tư vấn, thiết kế, thi công và nâng cấp và bảo trì hệ thống mạng LAN cho doanh nghiệp có quy mô nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, AD DS, Web Server, Mail Server, FPT Server;

+ Chẩn đoán và sửa chữa được các sự cố, hư hỏng thường gặp trong hệ thống mạng máy tính;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

- Về ngoại ngữ, tin học

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

+ Có kỹ năng về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Về chính trị, đạo đức, pháp luật

+ Có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam và Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật và các quy định tại nơi làm việc.

- Về thể chất và quốc phòng

+ Có đủ sức khỏe để đảm nhận được các công việc theo yêu cầu nhiệm vụ và tính chật đặc thù của ngành nghề đào tạo;

         + Có kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh và kỹ năng quân sự cần thiết; có ý thức cảnh giác và tinh thần sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

+ Làm việc tại các doanh nghiệp có các ứng dụng trên hệ thống mạng; các công ty chuyên thiết kế, cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server, cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, AD DS, Web, Mail; thiết kế hệ thống mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Làm kỹ thuật viên thiết kế hệ thống mạng LAN và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, UBND phường/xã, quận/huyện.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học                    

- Số lượng môn học, học phần, mô đun: 20

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: (1.500-1.545) giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học/mô đun chuyên môn: (1.245-1.290) giờ; trong đó:

       + Khối lượng lý thuyết: (296-318) giờ;

       + Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: (972-949) giờ.

3. Nội dung chương trình

 

Mã MĐ, MH

Tên mô đun, môn học

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/TT/TN/BT/TL

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH 01

Chính trị

2

30

15

13

02

MH 02

Pháp luật

1

15

09

05

01

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

04

24

02

MH 04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

2

45

21

21

03

MH 05

Tin học

2

45

15

29

01

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

90

30

56

04

II

Các mô học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

 

 

 

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

14

300

116

169

15

MĐ 07

Ngôn ngữ lập trình C++

3

60

20

37

3

MĐ 08

Cơ sở dữ liệu

2

45

25

18

2

MĐ 09

Mạng máy tính và an toàn mạng

3

60

16

40

4

MĐ 10

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

90

40

46

4

MĐ 11

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server)

2

45

15

28

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

30

870

157

692

21

MH 12

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

3

60

28

30

2

MĐ 13

Thiết kế hệ thống mạng

3

60

20

37

3

MĐ 14

Quản trị mạng

5

120

32

83

5

MĐ 15

Mạng không dây

3

75

24

48

3

MĐ 16

Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

4

90

28

58

4

MĐ 17

Lắp ráp và cài đặt máy tính

4

105

15

86

4

MĐ 18

Thực tập tốt nghiệp

8

360

10

350

-

II.3

Các môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 02 mô đun)

 

 

 

 

 

MĐ 19

An toàn điện và vệ sinh công nghiệp

2

30

18

09

3

MĐ 20

Kỹ thuật lập trình WEB căn bản

3

75

30

42

3

MĐ 21

Thiết kế trang web

2

45

15

28

2

MĐ 22

Vẽ đồ họa Photoshop

2

45

15

27

3

MĐ 23

Hệ điều hành mã nguồn mở

2

30

8

20

2

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

 + Đối với các môn học chung/ đại cương: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tin học, Ngoại ngữ áp dụng và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Đối với các môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức thực hiện theo quy định tại đề cương chi tiết của môn học/mô đun.

+ Đối với các môn học/mô đun được tổ chức học tập tại doanh nghiệp có thể bố trí học ghép đồng thời nhiều môn học/mô đun liên quan tùy thuộc theo điều kiện thực tế sản xuất tại doanh nghiệp.

+ Đối với các môn học, mô đun tự chọn: Khoa/ bộ môn chỉ đưa vào kế hoạch giảng dạy 02 môn học/mô đun học sinh lựa chọn học trong chương trình đào tạo (không phụ thuộc vào số tín chỉ phải tích lũy).

+ Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, ngoài thời lượng học chính khóa, khoa chuyên môn cần phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt đầu khóa học; hoạt động của Hội học sinh sinh viên hay hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... Ngoài ra, học sinh có thể đọc thêm sách báo, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham gia các đợt tham quan dã ngoại do giáo viên bộ môn hoặc lớp tự tổ chức.

- Một số nội dung trong chương trình chính khóa cần được lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, như: Giáo dục thể chất, nội dung liên quan đến thảo luận nhóm, bài tập nhóm.

- Một số nội dung thực hành môn học/mô đun khoa chuyên môn cần tổ chức cho học sinh tham gia các nội dung công việc thực tế gắn với chuyên môn (như công việc nhà trường có nhu cầu đặt hàng hay khoa chuyên môn tổ chức làm dịch vụ hoặc thực tập thực tế tại doanh nghiệp) nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bước đầu để học sinh làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thông qua hoạt động thực tế.

- Thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa. Chi tiết theo bảng dưới đây:

 

Nội dung

Thời gian thực hiện

1. Hoạt động thể dục, thể thao

- Hàng ngày: từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ

- Dịp hội thao hàng năm;

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

 

- Ngoài giờ học hàng ngày

- Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trong tuần

- Sinh hoạt chào cờ hàng tháng

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

3. Hoạt động trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm

- Theo kỳ sinh hoạt của Hội học sinh sinh viên hay kỳ sinh hoạt của Đoàn trường

- Dịp sinh hoạt đầu khóa học

- Dịp sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, thảo luận nhóm

- Dịp giao lưu

4. Hoạt động tại thư viện (tra cứu, đọc sách báo, tìm tài liệu tham khảo ...)

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần và theo lịch phục vụ của thư viện

5. Hoạt động đoàn thể

- Theo lịch sinh hoạt định kỳ của Hội học sinh sinh viên và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

6. Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí (nếu có)

- Tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

- Theo thời gian bố trí của giáo viên bộ môn và theo yêu cầu của môn học/ mô đun

7. Thi học sinh giỏi nghề các cấp (nếu có)

- Định kỳ theo khóa học và theo kế hoạch chung của kỳ thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ và cấp quốc gia

 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Thời gian kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được thực hiện vào cuối mỗi học kỳ theo kế hoạch chung của nhà trường. Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài, điều kiện kiểm tra kết thúc môn học/mô đun được quy định cụ thể trong chương trình đào tạo chi tiết và tuân thủ theo quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường.

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun có thể là kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa một hoặc nhiều các hình thức trên.

- Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học/ mô đun đối với mỗi bài kiểm tra viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình thức kiểm tra khác hoặc thời gian làm bài kiểm tra của môn học/mô đun có tính đặc thù được nêu cụ thể trong mỗi chương trình đào tạo chi tiết.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp

- Chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính được thiết kế đào tạo theo phương thức tích lũy môn học, mô đun.

- Điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính được thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường.

4.4. Các chú ý khác

- Chương trình đào tạo này được sử dụng giảng dạy từ năm học 2019 - 2020.   

- Đối với học sinh học chương trình văn hóa trung học phổ thông để phục vụ học liên thông lên trình độ cao hơn thì thời gian đào tạo khóa học là 2,5 năm; Về chương trình học văn hóa trung học phổ thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có cập nhật, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp đều phải được phê duyệt của Hiệu trưởng trước khi đưa vào sử dụng. 

Phòng Đào tạo

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Thông báo tuyển sinh năm 2024
13-03-2024
105
Ban Nữ công Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông Nghiệp Nam Bộ Tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
11-03-2024
58
Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp Nam bộ triển khai tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các chủ cơ sở, lao động làm việc tại các địa điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL
26-01-2024
201
HỘI THAO MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
23-01-2024
152
NHÀ TRƯỜNG KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
23-01-2024
143
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.893
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
3.308
3
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.353
4
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.343
5
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.312
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566