website game may đanh bạc

Phòng Đào tạo và Công tác HSSV

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công việc về mở ngành, nghề đào tạo; xây dựng và tổ chức triển khai mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo; biên soạn giáo trình; công tác thư viện.

- Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên; xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nhiệm vụ

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thi, xét tốt nghiệp, kế hoạch khai giảng, bế giảng hàng năm của Trường;

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển quy mô, ngành nghề và phương thức đào tạo;

- Tham mưu về công tác liên kết đào tạo; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán quản lý, đôn đốc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo.

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo các văn bản, quy định về công tác đào tạo. Quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

- Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đào tạo, theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

- Quản lý kết quả học tập của người học; in, trình ký, quản lý và thực hiện thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp; lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo;

- Tổng hợp, đề xuất, tổ chức, quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu môn học;

- Tổng hợp, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo; kiểm tra, xác nhận nhu cầu mua sắm vật tư, nhiên liệu, dụng cụ phục vụ đào tạo.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho HSSV tham gia hội thi tay nghề các cấp; kế hoạch nhà giáo tham gia hội thi thiết bị dạy học tự làm;

- Lưu trữ và quảng bá các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, khóa luận, luận văn, báo cáo thực tập tốt nghiệp. Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Thư viện;

- Quản lý phần Tra cứu điểm HSSV;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy quy chế cho học sinh, sinh viên của trường;

- Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo các văn bản, quy định về công tác học sinh, sinh viên và quản lý ký túc xá;

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên, tham mưu các biện pháp xử lý, giải quyết phù hợp, kịp thời;

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học, lao động sản xuất và các hoạt động khác ngoài giờ học;

- Đề xuất và tổ chức công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên;

- Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên, cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp và Hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên. Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đãi ngộ, kiến nghị về khen thưởng học sinh, sinh viên, cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp; kiến nghị về kỷ luật đối với học sinh, sinh viên;

- Quản lý học sinh, sinh viên nội trú; quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong khu ký túc xá học sinh, sinh viên;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa giáo viên đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Ngọc Thái - Trưởng phòng 

2. Ths. Hồ Văn Chương - Phó Trưởng phòng

3. Ths. Trần Văn Kiểu – Phó trưởng phòng

4. Ths. Huỳnh Hạnh Ngôn - Cán bộ

5. Ths. Lê Thị Hồng Phương - Cán bộ

6. CN. Nguyễn Thị Bạch Lan - Cán bộ

7. KS. Nguyễn Thành Trung - Cán bộ

8. Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh –  Cán bộ

9. Ths. Võ Huỳnh Thảo Nguyên –  Cán bộ

10. CN Trần Văn Thường - Nhân viên

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Thông báo tuyển sinh năm 2024
13-03-2024
45
Ban Nữ công Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông Nghiệp Nam Bộ Tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
11-03-2024
36
Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp Nam bộ triển khai tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các chủ cơ sở, lao động làm việc tại các địa điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL
26-01-2024
176
HỘI THAO MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
23-01-2024
134
NHÀ TRƯỜNG KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
23-01-2024
124
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.842
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
3.267
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.300
4
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.300
5
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.274
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566