website game may đanh bạc

Phòng Tài chính, Kế toán

I. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và công tác kế toán nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Trường;

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong lĩnh vực chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động của Trường; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch;

- Tham mưu xây dựng, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các văn bản, quy định về thu chi tài chính. Tham mưu xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm của Trường.

- Thực hiện thanh quyết toán các khoản thu, chi theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính;

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc và các đơn vị liên kết ngoài Trường;

- Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng; quản lý, lưu trữ các hồ sơ, sổ sách, chứng từ về tài chính của Trường;

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước;

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Quản trị - Thiết bị quản lý, đôn đốc thực hiện các hợp đồng đào tạo, thuê cơ sở vật chất của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Đinh Hậu Phước – Phụ trách phòng

2. CN. Lương Vĩnh Phúc – Phó trưởng phòng

3. CN. Vũ Thị Hồng Minh  – Cán bộ

4. Ths. Lê Bích Thảo – Cán bộ

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Thông báo tuyển sinh năm 2024
13-03-2024
45
Ban Nữ công Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông Nghiệp Nam Bộ Tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
11-03-2024
36
Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp Nam bộ triển khai tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các chủ cơ sở, lao động làm việc tại các địa điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL
26-01-2024
176
HỘI THAO MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
23-01-2024
134
NHÀ TRƯỜNG KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
23-01-2024
124
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.842
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
3.267
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.300
4
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.300
5
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.274
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566